Blue Horse Village

Blue Horse Village 

Raven Blanket

Is het een Toeval of een voorspelling

van de voorgeschiedenis.

Een bewustwording van ons hogere zelf

in de eindfase van 2012

op weg naar een nieuw begin.

was dit alles voor behouden?

 

Speelde het jaar 2012 een belangrijke rol

in de levensgeschiedenis?

Woorden zullen niet meer nodig zijn,

het hart zal alles verstaan in zijn spirituele taal.

 

Herkenning zal niet meer nodig zijn, men zal het weten.

Getuigen zullen spreken, zij vinden

hunzelf terug doorheen de geschiedenis.

Hoe belangrijk is het voor onszelf

te ontdekken onze levensopdracht en doelstelling.

 

Het is zeker de moeite waard en bijna onuitsprekelijk

deze kennis met name te delen.

Het Goddelijke systeem zal ons laten weten

en zien dat wij allen

onafscheidelijk zijn van elkaar.

 

En hoe mooi elk puzzelstukje universeel in elkaar past.

Het bewijs zal ons gegeven worden dat niets

van dit alles alleen door mensen handen gemaakt werd.

Deze universele kracht is met geen maatstaaf te meten.

 

Door de bewustwording van het systeem

zullen wij beseffen dat wij niets zijn.

Wij worden allen uitgenodigd om deze

Goddelijke kracht

te aanschouwen

en er een wederom deel van te zijn.

 

Ons Goddelijk contact is door de eeuwen heen

verloren gegaan door de erfzonde.

Wij krijgen de tijd om dit alles nog

te herstellen.

 

Neem het aan en bereid je voor op de nieuwe tijd

die weldra zal aanbreken.

Maar vergeet niet dat wij met zijn allen

vooreerst er doorheen moeten gaan.

Ik wens jullie alleen veel lees plezier

en een welbehagen gevoel met deze kennis.

 

Chief

Blue Horse

Oh grote Geest,

 

 

 

wiens stem ik hoor

in de wind en wiens adem leven geeft

aan heel de wereld,

hoor mij.

 

Ik ben klein en zwak.

Ik heb je wijsheid

en sterkte nodig.

 

Laat me wandelen

in schoonheid en 

laat mijn ogen altijd

de rood/paarse

zonsondergang behouden.

 

Laat mijn handen

de dingen die ik

gemaakt heb  

respecteren en 

mijn oren scherpen

om je stem te horen.

 

Maak me wijs zodat 

ik de dingen die jij 

mijn volk geleerd hebt,

kan begrijpen.

 

Laat mij de lessen

leren die je verborgen

hebt in ieder blad

of steen.

 

Ik zoek sterkte,

niet om sterker te

zijn als mijn broer,

maar om te

vechten met

mijn grootste vijand,

ikzelf.

 

Zorg dat ik altijd klaar ben

om tot jou te komen met schone handen en oprechte ogen.

 

Zodat, als het leven 

weggaat, zoals de

zon ondergaat,

mijn ziel naar jou

kan komen

zonder schaamte.

Blue Horse VillageĀ© 2019