Blue Horse VillageĀ© 2015

  Blue Horse Village                     

Blue Horse Village

Raven Blanket

Is het een Toeval of een voorspelling

van de voorgeschiedenis.

Een Bewustwording van ons hogere zelf

in de eindfase van 2012

op weg naar een nieuw begin.

Was dit alles voor behouden?

Speelde het jaar 2012 een belangrijke rol

in deze levensgeschiedenis?

Woorden zullen niet meer nodig zijn,

 het hart zal alles verstaan in zijn spirituele taal.

Herkenning zal niet meer nodig zijn, men zal het weten.

Getuigen zullen spreken, zij vinden

hun zelf terug doorheen de geschiedenis.

Hoe belangrijk is het voor onszelf

te ontdekken onze levensopdracht en doelstelling.

Het is zeker de moeite waard en bijna onuitsprekelijk

deze kennis met name te delen.

Het Goddelijk systeem zal ons laten weten

en zien dat wij allen

onafscheidelijk zijn van elkaar.

En hoe mooi elk puzzelstukje universeel in elkaar past.

Het bewijs zal ons gegeven worden dat niets

van dit alles alleen door mensen handen gemaakt werd.

Deze universele kracht is met geen maatstaf te meten.

Door de bewustwording van het systeem

zullen wij beseffen dat wij niets zijn.

Wij worden allen uitgenodigd om deze Goddelijke kracht

te aanschouwen

 en er een wederom deel van te zijn.

Ons Goddelijk contact is door de eeuwen heen

verloren gegaan door de erfzonde.

Wij krijgen de tijd om dit alles nog te herstellen.

Neem het aan en bereid je voor op de nieuwe tijd

die weldra zal aanbreken.

Maar vergeet niet dat wij met zijn allen

vooreerst er doorheen moeten gaan.

Ik wens jullie allen veel lees plezier

en een welbehagen gevoel met deze kennis.

Chief

Blue Horse