Blue Horse Village© 2015

  Blue Horse Village                                 

Blue Horse Village 

Door Leonard Peltier

9 September 2013

Aan mijn lieve vrienden en familie,

Mijn team en ik voelen dat de tijd gekomen is om de vele jaren van misbruik waaronder inheemse volkeren over de hele wereld lijden, aan te pakken.

Wij kunnen niet aan de zijlijn blijven staan en toekijken en wachten op  gerechtigheid en gelijkheid voor ons volk.

Wij kunnen niet zitten wachten op verandering en ‘hopen’ dat de toestanden zullen verbeteren.

Wij moeten ons inzetten en zorgen dat er verandering komt.

Er is al veel gezegd over het “Leonard Peltier Internationaal tribunaal over het misbruik van inheemse mensenrechten”, dat plaats zal hebben in het Oneida reservaat op 2-4 oktober 2013.

Ik wil mijn steun en dank uitdrukken aan mijn team dat zo hard werkt om hiervan een gedocumenteerde historische gebeurtenis te maken.

Wij hebben nood aan inheemse dokters die zij aan zij kunnen werken met onze medicijnmannen en de traditionele wetenschap kunnen gebruiken om onze gemeenschappen herstel te brengen.

Wij hebben nood aan inheemse advocaten die niet door geld gemotiveerd zijn om het overweldigend aantal Natives die in de gevangenissen zitten te vertegenwoordigen en verdedigen.

Wij hebben nood aan inheemse leerkrachten die bereid zijn om onze vele talentvolle kinderen aan te moedigen, te steunen en te motiveren.

Wij moeten ons lot in eigen handen nemen.

Het doel van ons tribunaal is om onze vele problemen met de VS regering te documenteren.

Iedere vrijheid die we hadden werd met medeweten van de regering buiten de wet gesteld; van de manier waarop wij de schepper eren met onze ceremonieën tot de manier waarop wij onze kinderen opvoeden.

Vergeet nooit de spirituele, emotionele, fysieke en mentale schade die is aangericht doordat native kinderen van 3 en 4 jaar oud, uit de armen van hun ouders gerukt werden en afgevoerd naar de koude strenge kostscholen.

Mannen die steeds voor hun gezinnen gezorgd hadden door visvangst en jacht bevonden zich opeens aan de verkeerde kant van de wet en honger werd dagelijkse kost.

Are na are van de prachtige tuinen in de Native thuislanden werden verwoest om de uranium te oogsten die door de aderen van onze sacrale moeder aarde vloeien .

Ikzelf ben een beste voorbeeld van wat er met u gebeurd wanneer je opstaat en probeert de ouderen, baby’s en gemeenschappen te redden van corruptie en verstoring van ons sacrale manier van leven. Het is precies dit rechtssysteem dat gemaakt is om de wetten van ons land te eerbiedigen, dat elke methode gebruikt om hun zin te krijgen .Intimideren van getuigen, vervalsen en achterhouden van bewijzen, en ‘rechter shopping’ zijn enkele van hun tactieken om een veroordeling te bekomen.

Wij moeten onze kinderen en kleinkinderen de redmiddelen aanreiken door scholing en degelijk onderwijs.

Deze toestanden zijn onaanvaardbaar.

Wij kunnen niet ijdel toekijken. Wij moeten betrokken worden om de veranderingen te krijgen die we nodig hebben. Wanneer wij van de regering die onze toekomst in handen heeft  geen verantwoording eisen, wie zal het dan doen?

Indien wij niet, dan wie?

Indien niet nu, dan wanneer??

Wij als inheems volk hebben elkaar steeds gesteund. Wij hebben een geschiedenis van Native handel tussen de naties uit de vier richtingen. Wij hebben de grenzen niet gecreëerd, noch erkend. Wij communiceerden internationaal. Dat is het doel wat we voor ogen hebben. Wij willen die relatie her - bevestigen. Als inheemse volken mogen wij nooit vergeten dat wij allen verwant zijn. De tijd is gekomen om terug samen te komen, de sacrale hoepel die altijd ons in dezelfde geest en een familie gehouden heeft te herstellen.

Laat niemand ons verdelen.

Ik ben zeer vereerd dat dit tribunaal mijn naam draagt. Ik beloof u mijn uiterste best te doen om deze eer waardig te zijn.

Doksha,

Wees alsjeblieft bij ons als we het herstel proces beginnen.

In de Geest van Crazy Horse,

Leonard Peltier

Steunt Leonard Peltier

Stuur kaarten en brieven en steek hem een hart onder de riem.

Dankwoord van Leonard Peltier

First of all I want to thank all of you for remembering me on this day, as many of you probably suspect and some know, that when you are in prison you have a lot of time to reflect and think on how things are, and how they were and perhaps how they should be. Having said that, I was thinking about how on your birth- day the person who really should be celebrated is your Mother, for

she carried you for 9 months and went through the pain of giv- ing you life. So truly a person’s birthday should be another Mother’s Day. So if a woman has four children, she should have four Mothers days. All too often people talk about the ex- ploits of men and what they said and what they did, and all too often give no thought to the women who gave them life, the women who supported them, the women who cared for the chil- dren while they did what they did, who kept the home fires burning and families fed. There is a certain adrenaline flow that takes place when you are involved in movement activities and trying to make a difference, a satisfaction in doing the right thing and sometimes being successful in righting what’s wrong. However, the really true heroes in this are the women who do day after day what needs to be done, and give their children the values they need to stand up for what is right in this world.

Greetings my relatives and sup- porters, and, we are all truly rela- tives in one way or another,

are a multitude of people in prison that they have forgotten about that were movement people, people who stood up for the earth, the animals, nature, water rights, human rights, civil rights, all of those things, and have been forgotten. They are only remembered by a few. I am really truly thankful and I have to be thankful to all of the movement people throughout the world who have recognized the injustice that has been perpetu- ated against Indigenous people. And I am fortunate that there are those who have found me to be evidence of that injustice because of all of the legal recognition from the courts of the im- proper proceedings that took place. My case as many of you well know probably has more recognition of improprieties than most, and I recognize that I am an ordinary man who has been cast into an extraordinary situation, and have served as legal evidence of their wrongdoing. Forgive me if I am getting too wordy and singing to the choir, but I have probably had too much time to think. I do want to encourage all of you to keep standing up for what is right to keep trying to right what is wrong, and I want you to know there are those who appreciate what you do, and oftentimes you may find yourself the only one standing up. And more often than not, whether you realized it or not, it was your Mother that directly or indirectly gave you that strength, that woman you should celebrate on your birthday. I encourage all of you to have fun, enjoy your freedom, enjoy your life and have some cake and ice cream, or pemmican, or hotdogs or dog stew for me. And remember when you stand up, wherever you are, I’ll be standing with you even though it’s some distant place.

I’ll close for now, got some thinking to do, Ayee.

Again, I want to thank you, you can’t imagine how much it means to a prisoner to be remembered. When a person goes to prison their immediate family, relatives and friends are atten- tive on some level but as time goes on, it’s almost as if you had died and you are only remembered on certain occasions. There

In the Spirit of Crazy Horse Doksha Leonard Peltier

In closing again I want you to enjoy and know that I am thinking of you and appreciative and may the Great Spirit Bless you with all you need and enough to share with others.

Maar de aangetoonde frauduleuze handelingen van de FBI

bleken voor de rechter onvoldoende reden

 om de rechtszaak te heropenen.

Ook het naderhand toegeven van de openbare aanklager

"niet te weten wie de agenten heeft gedood"

een Indiaans leider van de American Indian Movement, in de V.S. gevangen.

Hij werd tot tweemaal levenslang veroordeeld

Sinds 1977 zit Leonard Peltier,

Zelf heeft Peltier altijd verklaard onschuldig te zijn.

Inmiddels is gebleken dat de rechtszaak die de Amerikaanse overheid

destijds tegen Peltier aanspande,

 doorspekt was met leugens en bedrog.

Zo werd deze Lakota/Odjibway Indiaan

 op basis van valse getuigenverklaringen

en het verzoek van Amnesty International de rechtszaak te heropenen,

kon de rechter niet op andere gedachten brengen.

In juni 1993 al heeft de gemeenteraad van Groningen

 een resolutie aangenomen, gericht aan de President van de V.S.

 Daarin wordt aangedrongen op strafverkorting

en wordt verzocht een onderzoek in te stellen

 naar gerechtelijke onjuistheden.

In november 1993 heeft Leonard Peltier zelf een gratieverzoek ingediend   bij President Clinton.

op beschuldiging van moord op twee FBI-agenten.

door Canada uitgeleverd.

Tijdens de rechtszaak, zo bleek later, hield de FBI

 belangrijk ontlastend bewijsmateriaal achter,

 intimideerde en manipuleerde getuigen

en fabriceerde belastend bewijsmateriaal.

 Het gratieverzoek werd door Bill Clinton, mede onder zware druk van de FBI,

vlak voor de inauguratie van George W. Bush afgewezen.

In juli 2005 werd Peltier van de gevangenis in Leavenworth KS

overgeplaatst naar de US Penitentiary in Lewisburg PA.

(zoals de autoriteiten inmiddels hebben toegegeven)

Het Boek

"Mijn Leven, Mijn Zonnedans"

Bij Uitgeverij Luiting Sijthoff is alweer geruime tijd geleden

De Nederlandse uitgave (Luitingh-Sijthoff)

van de gedenkwaardige autobiografie verschenen,

waarin Leonard Peltier ons rondleidt in zijn wereld

binnen de muren van de Leavenworth-gevangenis,

waar hij het grootste deel van zijn

meer dan 24 jarige gevangenschap heeft doorgebracht.

Peltier vergelijkt zijn beproeving met de Sun Dance,

waarin de pijn toegang biedt tot een andere realiteit.

een nederlandse vertaling

zijn eigen situatie binnen de kaders van de geschiedenis

van de Indianen van Noord Amerika.

Soms balancerend tussen hoop en wanhoop tracht deze,

door een gebrekkige medische behandeling

gefolterde politieke gevangene

de nog steeds voortdurende strijd

Nog steeds opmerkelijk optimistisch plaatst Peltier

het hoofd te bieden.

Prison Writings is een origineel hedendaags manifest

en is een indrukwekkende roep om rechtvaardigheid.

Het boek is in het nederlands vertaald door Lidy Pol.

Het boek is een paperbackuitgave en is bij dereguliere

en het voortdurend onrecht hen aangedaan,

boekhandel voor € 13,57verkrijgbaar

Wat is de Zonnedans:

dat ten tijde van de zomerse bizonjacht gehouden werd ten behoeve

van het welzijn van de deelnemers, maar ook van de hele gemeenschap.

Bij het in een apart hiervoor gebouwde zonnedanshut

meerdaagse feest legden de dansers geloften af,

waarin zij bovennatuurlijke wezens persoonlijke offers

als dank voor hun hulp beloofden.

Vanwege de hiermee verbonden zelfmarteling als het toppunt van barbarij

werd de zonnedans in 1881 door de Amerikaanse regering verboden,

maar sinds de jaren 1960 wordt hij weer alom gedanst.

Het belangrijkste, gemeenschappelijke religieuze feest bij de volkeren van de plains,

De Film

Incident at Oglala' (1992)

tegen Robert Robideau en Darelle Butler

en het afzonderlijk process tegen Leonard Peltier.

Hierin wordt uit de doeken gedaan wat het verschil was tussen beide zaken

en wat de gevolgen waren voor de beschuldigden

Dit is een documentaire over een onderzoek van de rechtzaak

.
Regie: Michael Apted - Verteller: Robert Redford.

Bekijk de clip

vooraleer je de film start

(stop dan de achtergrond muziek player).

van Incident at Oglala hier

28/07/2012

LEONARD PELTIER:

RECHTER WIJST VERZOEK VOOR FBI DOCUMENTEN AF!

BUFFALO RECHTER WIJST VERZOEK VOOR FBI DOCUMENTEN

IN VERBAND MET ‘MYSTERY MAN’ AF!

Een federale rechter heeft het verzoek van Leonard Peltier

toen hij gearresteerd werd voor de moord op de twee FBI agenten afgewezen.

Na onderzoek van de documenten heeft

de US Magistraat Rechter JeremiahJ.McCarthy

om de FBI documenten over de man die bij hem was

Peltier’s advocaat gevraagd had in de rechtszaak tegen de regering.

Michael Kuzma, een advocaat uit Buffalo en lid van Peltier’s verdedigingsteam was op zoek naar de 900 pagina’s die verband hielden met een man

beslist dat zij nietbinnen de richtlijnen vallen van wat

die bij Leonard Peltier was toen hij gearresteerd werd.

“Wij blijven ijveren en drukking uitoefen voor het vrijgeven

van alle documenten die betrekking hebben op deze schimmige figuur

Toen Peltier gearresteerd werd voor het doden van FBI agenten Jack R.Cooler en R.Williams was Blackhorse bij hem.

Blackhorse wiens echte naam Frank DeLuca is werd nooit aangeklaagd en is nog steeds een vrij man.

die onder de naam Frank Blackhorse opereerde.”

Peltier wil weten waarom!

advocaat die Kuzma vertegenwoordigd.

“Hij is the ‘Mystery man’” zegt Peter A.Reese,

“Het is wel duidelijk dat hij een informant van het FBI was”

(zie Dossier Peltier – Cointelpro)

verzoeken heeft ingediend over Blackhorse en Curtis A.Fitzgerald,

de voormalige FBI agent.

Kuzma vraagt de rechter alle documenten waarin de onschuld

van Leonard bewezen kan worden vrij te geven.

De FBI zit hiermee zwaar in de maag

en oefent nog steeds druk uit op de regering om Leonard

in de gevangenis te houden.

Steun het juridische team van Leonard Peltier:

Kuzma zegt dat hij reeds nieuwe ‘Freedom of Information’

BRON :

Stop de muziek voor het bekijken van het filmke

Leonard Peltier